Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/823/2017   
Описание: Концесия - "Уотърсайд" ЕООД с/у Решение № 459/11.08.17 на МС ,МТ за определяне на концесионер в процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Бургас - север“, община Бургас, област Бургас
 • Дата на образуване: 15.09.2017 г.
 • Дата на приключване: 23.11.2017 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "УОТЪРСАЙД" ЕООД
 • Ответник(ници): МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/; МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.08.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.11.2017 г.