Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/268/2017   
Описание: Жалба - "Каро Трейдинг" ООД с/у Решение № ЗОП-9А/02.03.2017 на община Монтана; ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ ГР. МОНТАНА – 2017 г.
 • Дата на образуване: 20.03.2017 г.
 • Дата на приключване: 30.03.2017 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МОНТАНА
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 15.03.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: -