Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/260/2017   
Описание: с КЗК-286/17 и КЗК-287/17 - Концесия - "Метрополис груп" АД с/у Решение № 81/23.02.2017 на Столичен общински съвет;предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост
 • Дата на образуване: 16.03.2017 г.
 • Дата на приключване: 16.05.2017 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "МЕТРОПОЛИС ГРУП" АД; ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ"; ОБЕДИНЕНИЕ "СОБАЙК" ДЗЗД
 • Ответник(ници): СОС /СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/; СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обединена с производство: КЗК/287/2017
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 13.03.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 30.05.2017 г.

Документи
Решение № АКТ-504-16.05.2017  

Дата на решение: 16.05.2017 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "МЕТРОПОЛИС ГРУП" АД; оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ"; оставя жалбата без уважение() - ОБЕДИНЕНИЕ "СОБАЙК" ДЗЗД; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(разноски) - "МЕТРОПОЛИС ГРУП" АД; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(разноски) - ОБЕДИНЕНИЕ "СОБАЙК" ДЗЗД; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(разноски) - ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „СОФИЯ БАЙКС“; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(разноски) - ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ"; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ";

Дата на публикуване: 30.05.2017 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-569-13.03.2017  

Дата на жалба по зк: 13.03.2017 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 13.03.2017 г.