Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/308/2017   
Описание: Концентрация - "ЕМПАУЪР Кепитал фонд Кооператиф" У.А.
 • Дата на образуване: 03.04.2017 г.
 • Дата на приключване: 25.05.2017 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ЕМПАУЪР КЕПИТАЛ ФОНД КООПЕРАТИФ" У.А.
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 03.04.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 31.05.2017 г.

Документи
Решение № АКТ-546-25.05.2017  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 25.05.2017 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(разрешава концентрация) - "ЕМПАУЪР КЕПИТАЛ ФОНД КООПЕРАТИФ" У.А.;

Дата на публикуване: 31.05.2017 г.
PDF ODF
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-28-04.04.2017  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 04.04.2017 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 04.04.2017 г.
PDF ODF