Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/256/2017   
Описание: Искане - "Такси - С - Експрес" АД с/у "Аутолидер България" АД Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на КЗК на 21.09.2017 г. от 10.00 ч.
 • Дата на образуване: 16.03.2017 г.
 • Дата на приключване: 21.09.2017 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ТАКСИ - С - ЕКСПРЕС" АД
 • Ответник(ници): "АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ" АД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: Наложена - "АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ" АД;
 • Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.09.2017 г.

Документи
Решение № АКТ-1057-21.09.2017  

Дата на решение: 21.09.2017 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ" АД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1 от решението) - "АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ" АД; постановява незабавно изпълнение(по т. 2 от решението) - "АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ" АД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31, по чл. 35, ал. 2 и по чл. 29 от ЗЗК) - "АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ" АД; възлага направените в производството разноски(в размер на 500.00 лева) - "АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ" АД;

Дата на публикуване: 27.09.2017 г.
DOC