Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/258/2017   
Описание: Искане - "Мобилтел" ЕАД с/у "Вайтъл - И" ЕООД - Глава 7 от ЗЗК
  • Дата на образуване: 16.03.2017 г.
  • Дата на приключване: -
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "МОБИЛТЕЛ" ЕАД
  • Ответник(ници): "ВАЙТЪЛ-И" ЕООД
  • Искане за временни мерки: не
  • Има ли наложени временни мерки: -
  • Текущ статус: прекратено производство
  • Наложени санкции: -
  • Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
  • Дата на публикуване на последното решение: 27.04.2017 г.