Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/258/2017   
Описание: Искане - "Мобилтел" ЕАД с/у "Вайтъл - И" ЕООД - Глава 7 от ЗЗК
 • Дата на образуване: 16.03.2017 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "МОБИЛТЕЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): "ВАЙТЪЛ-И" ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: прекратено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.04.2017 г.