Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/257/2017   
Описание: Искане - ЕТ "Елеганс - Петър Ангелов" с/у "Димнекс" ООД. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на 21.09.2017 г. от 10.00 ч.
 • Дата на образуване: 16.03.2017 г.
 • Дата на приключване: 21.09.2017 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ЕТ "ЕЛЕГАНС - ПЕТЪР АНГЕЛОВ"
 • Ответник(ници): "ДИМНЕКС" ООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.09.2017 г.