Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/141/2017   
Описание: Искане - БНР с/у Сдружение "Музикаутор" - Глава 4 от ЗЗК
 • Дата на образуване: 06.02.2017 г.
 • Дата на приключване: -
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): БНР /БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО/
 • Ответник(ници): СДРУЖЕНИЕ МУЗИКАУТОР
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: открито производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 13.02.2017 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 18.04.2018 г.