Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/812/2016   
Описание: Жалба - "Пътища Пловдив" АД с/у Решение № 131/11.10.16 на АПИ;"Изпълнение на строително–монтажни работи на обект: "Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичане на АМ "Тракия" и път III-666".
 • Дата на образуване: 04.11.2016 г.
 • Дата на приключване: 15.12.2016 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 24.10.2016 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 21.12.2016 г.

Документи
Решение № АКТ-1084-15.12.2016  

Дата на решение: 15.12.2016 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Пътища Пловдив“ АД за възлагане на направените разноски.) - "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ПСТ Груп“ ЕАД за възлагане на направените разноски.) - "ПСТ ГРУП" ЕАД; друго(ВЪЗЛАГА на „Пътища Пловдив“ АД да заплати на Председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ сторените в производството разноски.) - "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД;

Дата на публикуване: 21.12.2016 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-1017-24.11.2016  

Дата на определение: 24.11.2016 г.
Произнасяне: друго(ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 131/11.10.2016 г. на председателя на управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура“) - АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/;

Дата на публикуване: 08.12.2016 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-2158-24.10.2016  

Дата на жалба по зоп: 24.10.2016 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 24.10.2016 г.