Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/672/2016   
Описание: Жалба - "Си Ай Ти" ЕООД с/у Решение № РД-73/17.08.2016 на АОП;Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)
 • Дата на образуване: 21.09.2016 г.
 • Дата на приключване: 24.11.2016 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СИ АЙ ТИ" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 13.09.2016 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 06.12.2016 г.

Документи
Решение № АКТ-985-24.11.2016  

Дата на решение: 24.11.2016 г.
Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;

Дата на публикуване: 06.12.2016 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-793-06.10.2016  

Дата на определение: 06.10.2016 г.
Произнасяне: налага временна мярка() - АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;

Дата на публикуване: 07.10.2016 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1828-13.09.2016  

Дата на жалба по зоп: 13.09.2016 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 13.09.2016 г.