Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/369/2016   
Описание: Жалба - "Мохамед Абдулмохсин Ал-Карафи и Синове за Дженерал Трейдинг,Дженеръл Контрактинг енд Индастриъл Стракчърс У.Л.Л." и "Адмак Дженеръл Контрактинг Къмпани У.Л.Л." с/у Решение №419/20.05.2016 на МС за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект: „Гражданско летище за обществено ползване София”.
 • Дата на образуване: 20.06.2016 г.
 • Дата на приключване: 04.10.2016 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "МОХАМЕД АБДУЛМОХСИН АЛ-КАРАФИ И СИНОВЕ ЗА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНКГ,ДЖЕНЕРЪЛ КОНТРАКТИНГ ЕНД ИНДАСТРИЪЛ СТРАКЧЪРС У.Л.Л."
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ /МТИТС/
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 15.06.2016 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 10.10.2016 г.

Документи
Решение № АКТ-713-04.10.2016  

Дата на решение: 04.10.2016 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "МОХАМЕД АБДУЛМОХСИН АЛ-КАРАФИ И СИНОВЕ ЗА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНКГ,ДЖЕНЕРЪЛ КОНТРАКТИНГ ЕНД ИНДАСТРИЪЛ СТРАКЧЪРС У.Л.Л."; друго() - "МОХАМЕД АБДУЛМОХСИН АЛ-КАРАФИ И СИНОВЕ ЗА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНКГ,ДЖЕНЕРЪЛ КОНТРАКТИНГ ЕНД ИНДАСТРИЪЛ СТРАКЧЪРС У.Л.Л.";

Дата на публикуване: 10.10.2016 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-475-23.06.2016  

Дата на определение: 23.06.2016 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "МОХАМЕД АБДУЛМОХСИН АЛ-КАРАФИ И СИНОВЕ ЗА ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНКГ,ДЖЕНЕРЪЛ КОНТРАКТИНГ ЕНД ИНДАСТРИЪЛ СТРАКЧЪРС У.Л.Л.";

Дата на публикуване: 23.06.2016 г.
PDF ODF
Жалба по ЗК № ВХР-1134-15.06.2016  

Дата на жалба по зк: 15.06.2016 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 15.06.2016 г.