Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/309/2016   
Описание: Искане - "Призма - Лукс" ООД с/у "Лидл България ЕООД енд Ко" КД - глава VІІа Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на Комисията 13.10.2016 г. от 10 ч.
 • Дата на образуване: 26.05.2016 г.
 • Дата на приключване: 14.10.2016 г.
 • Правно основание: чл. 37а ал. 1 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Инициатор(и): „ПРИЗМА ЛУКС” ООД
 • Ответник(ници): ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 26.05.2016 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 17.10.2016 г.