Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/170/2016   
Описание: Жалба - "НСАПБ" с/у Решение № СОА16-РД93-51/14.03.2016 на Столична община; „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, квота на Столична община, по обособени позиции“-наср. за 18.05.16г.- 10.00 часа.
 • Дата на образуване: 21.04.2016 г.
 • Дата на приключване: 18.05.2016 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): НСАПБ /НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ/
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Искане за временни мерки: да
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 07.04.2016 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 25.05.2016 г.

Документи
Решение № АКТ-313-18.05.2016  

Дата на решение: 18.05.2016 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - НСАПБ /НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ/; друго(възлага разноски) - НСАПБ /НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - НСАПБ /НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ/;

Дата на публикуване: 25.05.2016 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-277-27.04.2016  

Дата на определение: 27.04.2016 г.
Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - НСАПБ /НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ/;

Дата на публикуване: 27.04.2016 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-635-07.04.2016  

Дата на жалба по зоп: 07.04.2016 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 07.04.2016 г.