Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/715/2015   
Описание: Самосезиране във връзка с постъпил сигнал Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на КЗК, което ще се проведе на 20.04.2016 г. от 10.15 часа.
 • Дата на образуване: 22.12.2015 г.
 • Дата на приключване: 20.04.2016 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "БУЛСАТКОМ"ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 22.12.2015 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.04.2016 г.

Документи
Решение № АКТ-252-20.04.2016  

Дата на решение: 20.04.2016 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - "БУЛСАТКОМ"ЕАД;

Дата на публикуване: 27.04.2016 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-988-22.12.2015  

Дата на решение: 22.12.2015 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение на глава VІІ от ЗЗК от страна на „Булсатком” ЕАД, ЕИК 130408101, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост, „Магнаурска школа” 15, ет. 3.) ;

Дата на публикуване: 22.12.2015 г.
PDF ODF