Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/375/2015   
Описание: Жалба - "Строително - предприемачески холдинг" ЕООД с/у Решение № РД/02-00596/05.06.15 на Община Ямбол;„Избор на изпълнител за извършване на закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол”. Насрочена за разглеждане в открито заседание на 15.07.2015 г. от 10,00 часа.
 • Дата на образуване: 24.06.2015 г.
 • Дата на приключване: 15.07.2015 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СПХ" ЕООД / "СТРОИТЕЛНО- ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕООД/
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЯМБОЛ
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 17.06.2015 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 20.07.2015 г.

Документи
Решение № АКТ-582-15.07.2015  

Дата на решение: 15.07.2015 г.
Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СПХ" ЕООД / "СТРОИТЕЛНО- ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕООД/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направени разноски от) - "СПХ" ЕООД / "СТРОИТЕЛНО- ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕООД/;

Дата на публикуване: 20.07.2015 г.
PDF ODF
Определение № АКТ-552-30.06.2015  

Дата на определение: 30.06.2015 г.
Произнасяне: друго(допуска предварително изпълнение) - ОБЩИНА ЯМБОЛ;

Дата на публикуване: 07.07.2015 г.
PDF ODF
Жалба по ЗОП № ВХР-1092-17.06.2015  

Дата на жалба по зоп: 17.06.2015 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 17.06.2015 г.