Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/200/2015   
Описание: Искане - "За едно евро" ООД с/у "Конкурент АТ" ООД - Глава 7 от ЗЗК. Преписката е насрочена за разглеждане в открито заседание на 30.03.2016 г. от 10.00 ч.
 • Дата на образуване: 01.04.2015 г.
 • Дата на приключване: 30.03.2016 г.
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ЗА ЕДНО ЕВРО ООД
 • Ответник(ници): "КОНКУРЕНТ АТ" ООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: Наложена - "КОНКУРЕНТ АТ" ООД; Наложена - "КОНКУРЕНТ АТ" ООД;
 • Дата на публикуване: 01.04.2015 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 07.04.2016 г.

Документи
Решение № АКТ-202-30.03.2016  

Дата на решение: 30.03.2016 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "КОНКУРЕНТ АТ" ООД; постановява прекратяване на нарушението(по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "КОНКУРЕНТ АТ" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 35, ал. 2 и чл. 29 от ЗЗК) - "КОНКУРЕНТ АТ" ООД; възлага направените в производството разноски() - "КОНКУРЕНТ АТ" ООД;

Дата на публикуване: 07.04.2016 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-766-17.09.2015  

Дата на решение: 17.09.2015 г.
Произнасяне: налага имуществена санкция(за неизпълнение на задължението за съдействие ) - "КОНКУРЕНТ АТ" ООД;

Дата на публикуване: 18.09.2015 г.
PDF ODF