Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1244/2014   
Описание: Искане-ЕТ "Интерес-2000-Муса Мусов", "Интер ЕС 2000"ЕООД и "Био мляко"ЕАД с/у "Загора 2000"ООД, "Еделвайс 77"ЕООД, "Маги-2001"ЕООД, "Сибиес"ООД, "Самара-98"АД и "Девин екс"ЕООД Преписката е насрочена за разглеждане на заседание на КЗК на 15.07.2015 г. 10.45 часа
 • Дата на образуване: 10.12.2014 г.
 • Дата на приключване: 15.07.2015 г.
 • Правно основание: чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ЕТ "ИНТЕРЕС-2000-МУСА МУСОВ"; "ИНТЕР ЕС 2000"ЕООД; "БИО МЛЯКО"ЕАД
 • Ответник(ници): "ЗАГОРА 2000" ЕООД; "ЕДЕЛВАЙС 77"ЕООД; "МАГИ-2001"ЕООД; "СИБИЕС"ООД; "САМАРА-98"АД; "ДЕВИН ЕКС"ЕООД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: Наложена - "ЗАГОРА 2000" ЕООД; Наложена - "ЕДЕЛВАЙС 77"ЕООД;
 • Дата на публикуване: 10.12.2014 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 23.07.2015 г.

Документи
Решение № АКТ-591-15.07.2015  

Дата на решение: 15.07.2015 г.
Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 1) - "ЗАГОРА 2000" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(чл. 35, ал. 2) - "ЕДЕЛВАЙС 77"ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 и чл. 35, ал. 2 от ЗЗК) - "ЗАГОРА 2000" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 и по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "ЕДЕЛВАЙС 77"ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗЗК) - "САМАРА-98"АД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 и чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗЗК) - "СИБИЕС"ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 35 ал. 1 и 2 от ЗЗК) - "МАГИ-2001"ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(чл. 29, чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗЗК) - "ДЕВИН ЕКС"ЕООД; друго(възлага разноски по чл. 69, ал. 4 ЗЗК) - ЕТ "ИНТЕРЕС-2000-МУСА МУСОВ"; друго(оставя без разглеждане на искане за разноски ) - "ЗАГОРА 2000" ЕООД;

Дата на публикуване: 23.07.2015 г.
PDF ODF