Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1223/2014   
Описание: Оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на ЗРТ относно ограничения на общото времетраене на рекламата в БНТ и БНР
 • Дата на образуване: 05.12.2014 г.
 • Дата на приключване: 24.03.2015 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 05.12.2014 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.03.2015 г.

Документи
Решение № АКТ-280-24.03.2015  

Дата на решение: 24.03.2015 г.
Произнасяне: предлага изменяне или отмяна на акт() ;

Дата на публикуване: 26.03.2015 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-1500-03.12.2014  

Дата на решение: 03.12.2014 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на общото времетраене на рекламата в БНТ и БНР, в т.ч. чл. 90, ал. 1, ал. 2 и 3 от ЗРТ) ;

Дата на публикуване: 10.12.2014 г.
PDF ODF