Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1052/2014   
Описание: Жалба-"Есри България"ООД с/у Решение № 74/29.08.2014 г. на "Национален парк Пирин" -„Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк Пирин”
 • Дата на образуване: 19.09.2014 г.
 • Дата на приключване: 15.10.2014 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕСРИ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 08.09.2014 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 22.10.2014 г.