Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1266/2013   
Описание: Жалба-ДЗЗД "Адвал-гео" с/у Заповед № РД-12-177/02.10.2013 г. на "Метрополитен"ЕАД -Проект за разширение на метрото в София, втора метролиния; Участък от МС "Джеймс Баучер" /МС ІІ-11, км.10+452/ до МС ІІ-12 с линеен пункт след нея /км.11+752/; насрочена за 20.11.2013г. от 10:00 часа
 • Дата на образуване: 16.10.2013 г.
 • Дата на приключване: 20.11.2013 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "АДВАЛ-ГЕО"
 • Ответник(ници): "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 14.10.2013 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 26.11.2013 г.