Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/468/2013   
Описание: Жалба-"Пролес-инженеринг"ООД с/у Решение № 24/19.04.2013 г. на НП "Пирин" - "Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023 год." Насрочена за 22.05.2013 г. от 10,30 часа.
 • Дата на образуване: 29.04.2013 г.
 • Дата на приключване: 22.05.2013 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПРОЛЕС - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 26.04.2013 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 27.05.2013 г.