Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/90/2013   
Описание: Концентрация - Кварцверке ГмбХ и "Каолин" АД
 • Дата на образуване: 25.01.2013 г.
 • Дата на приключване: 07.02.2013 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): КВАРЦВЕРКЕ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ
 • Ответник(ници): -
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 25.01.2013 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 13.02.2013 г.

Документи
Решение № АКТ-119-07.02.2013  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на решение: 07.02.2013 г.
Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(разрешава концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на Quarzwerke GmbH, ФРГ върху „Каолин“ АД) ; разрешава концентрацията без условия(разрешава концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол от страна на Quarzwerke GmbH, ФРГ върху „Каолин“ АД) ;

Дата на публикуване: 13.02.2013 г.
DOC
съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация № СБП-4-29.01.2013  
Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: -
Дата на съобщение за образуване на производство за разрешаване на концентрация: 29.01.2013 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 29.01.2013 г.
PDF ODF