Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/1237/2012   
Описание: с КЗК-1254/13 - Жалба - Обединение "Рутекс - Про Консулт ЛД" с/у Решение № Р-105/20.11.12 на Община Добрич -„Определяне на изпълнител на консултантска услуга за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І:(1) „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап 1; (2) „Реконструкция и разширение на ПСОВ Добрич”
 • Дата на образуване: 07.12.2012 г.
 • Дата на приключване: 22.01.2013 г.
 • Правно основание: -
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "РУТЕКС - ПРО КОНСУЛТ ЛД"; ОБЕДИНЕНИЕ "СВЕКО - ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДОБРИЧ
 • Обединена с производство: КЗК/1254/2012
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 30.11.2012 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 28.01.2013 г.