Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на производство

Производство № КЗК/782/2010   
Описание: Искане - "БТК" АД с/у "БГ Сат" АД; Конституирана ответна страна - "Булсатком" АД; Конституирано заинтересовано лице - "Мегалан нетуърк" АД
 • Дата на образуване: 15.09.2010 г.
 • Дата на приключване: 24.04.2012 г.
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 21 от ЗЗК;
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "БТК" АД
 • Ответник(ници): "БГ САТ" АД; БУЛСАТКОМ АД
 • Искане за временни мерки: не
 • Има ли наложени временни мерки: -
 • Текущ статус: приключено производство
 • Наложени санкции: -
 • Дата на публикуване: 16.11.2010 г.
 • Дата на публикуване на последното решение: 02.05.2012 г.

Документи
Решение № АКТ-472-24.04.2012  

Дата на решение: 24.04.2012 г.
Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() ;

Дата на публикуване: 02.05.2012 г.
DOC
съобщение за предявяване на твърдения за извършени нарушения № СБП-64-16.12.2011  

Дата на съобщение за предявяване на твърдения за извършени нарушения : 16.12.2011 г.
Произнасяне: -

Дата на публикуване: 16.12.2011 г.
PDF ODF
Решение № АКТ-1527-07.11.2011  

Дата на решение: 07.11.2011 г.
Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - БУЛСАТКОМ АД;

Дата на публикуване: 08.03.2012 г.
PDF ODF