Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 434 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-1095-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: започва задълбочено проучване() - "ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ" Б.В.;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/822/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ" Б.В.
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 10.10.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1093-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: постановява, че дадена сделка не представлява концентрация() - "ФОРТ НОКС" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/774/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ФОРТ НОКС" ООД
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.10.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1092-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - СТАМИНА БИДКО Б.Ф.;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/701/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): СТАМИНА БИДКО Б.Ф.
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.10.2019 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1031-26.09.2019
 • Дата на решение: 26.09.2019 г.
 • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - "ЛОГИСТИК ГРУП ИНВЕСТ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/758/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ЛОГИСТИК ГРУП ИНВЕСТ" АД
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 26.09.2019 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1030-26.09.2019
 • Дата на решение: 26.09.2019 г.
 • Произнасяне: постановява, че дадена сделка не попада в обхвата на чл.24 ЗЗК(Нотифицираната сделка за придобиване на пряк едноличен контрол от страна на „Куентрол Лимитед”,Кипър върху „Адвайзъри Сървисис Консултинг“ ООД не попада в обхвата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗК) - "КУЕНТРОЛ ЛИМИТЕД" КИПЪР;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/725/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "КУЕНТРОЛ ЛИМИТЕД" КИПЪР
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 01.10.2019 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (434)] Следваща > Последна >>