Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 97 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-1313-05.12.2019
 • Дата на решение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ПРОТИКО ИЛ" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "КИМТЕКС ЛС" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ЕКСПРЕС КОНСУЛТ"ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - СОЛАРВАТ; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "БОАЛ" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ПЕШЕВ" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "СТРОЙКОНТРОЛ" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 101 от ДФЕС;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/114/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД; "ДИМИТРОВ И СИН" ЕООД; "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД; „АДАПТ“ ЕООД; "ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; "ТОБО ИНВЕСТ" ЕООД; „ФРИБУЛ“ ООД; „ИНФРАМ“ ЕООД; „ИНТКОНС“ ЕООД; „ЕН ЕКИП“ ООД; ДЗЗД „ИНФРАМ - ИНТКОНС - ЕН ЕКИП“; „КОРЕКТ“ ЕООД; КОНСОРЦИУМ КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ; ТРАНСПОЛИС ДЗЗД; ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ ДЗЗД; ИНФРА ЕФЕКТИВНОСТ ГРАФИТИ; ПЕОБД - ПЛОВДИВ - ЕС; ЕЕ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ПЛОВДИВ; ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ; КОНСОРЦИУМ НИСИ - ЛЕСС; КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЙОДА ДЗЗД; "МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ" ООД; ЕКО-ПЛОВДИВ; ДЗЗД ТСБ ГАРАНТ; ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД; ГЕОАРХ - ВИГОРА - СТЕП; "КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА" ООД; "КИМТЕКС ЛС" ООД; "ПРОТИКО ИЛ" ООД; "ЕКСПРЕС КОНСУЛТ"ЕООД; СОЛАРВАТ; "БОАЛ" ООД; "ПЕШЕВ" ЕООД; ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ; ЕКО-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЗЗД; "СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ" ЕООД; "ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ" ЕООД
Дата на публикуване: 10.12.2019 г.

DOC
2     Решение № АКТ-1312-05.12.2019
 • Дата на решение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ДИМИТРОВ И СИН" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „АДАПТ“ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ТОБО ИНВЕСТ" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „ФРИБУЛ“ ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „КОРЕКТ“ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „ИНФРАМ“ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „ИНТКОНС“ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „ЕН ЕКИП“ ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ПРОТИКО ИЛ" ООД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 101 от ДФЕС;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/114/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД; "ДИМИТРОВ И СИН" ЕООД; "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД; „АДАПТ“ ЕООД; "ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; "ТОБО ИНВЕСТ" ЕООД; „ФРИБУЛ“ ООД; „ИНФРАМ“ ЕООД; „ИНТКОНС“ ЕООД; „ЕН ЕКИП“ ООД; ДЗЗД „ИНФРАМ - ИНТКОНС - ЕН ЕКИП“; „КОРЕКТ“ ЕООД; КОНСОРЦИУМ КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ; ТРАНСПОЛИС ДЗЗД; ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ ДЗЗД; ИНФРА ЕФЕКТИВНОСТ ГРАФИТИ; ПЕОБД - ПЛОВДИВ - ЕС; ЕЕ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ПЛОВДИВ; ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ; КОНСОРЦИУМ НИСИ - ЛЕСС; КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЙОДА ДЗЗД; "МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ" ООД; ЕКО-ПЛОВДИВ; ДЗЗД ТСБ ГАРАНТ; ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД; ГЕОАРХ - ВИГОРА - СТЕП; "КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА" ООД; "КИМТЕКС ЛС" ООД; "ПРОТИКО ИЛ" ООД; "ЕКСПРЕС КОНСУЛТ"ЕООД; СОЛАРВАТ; "БОАЛ" ООД; "ПЕШЕВ" ЕООД; ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ; ЕКО-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЗЗД; "СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ" ЕООД; "ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ" ЕООД
Дата на публикуване: 10.12.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1269-21.11.2019
 • Дата на решение: 21.11.2019 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД; установява, че не е извършено нарушение() - "НЕТ ИНФО" АД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 21 от ЗЗК; чл. 101 от ДФЕС; чл. 102 от ДФЕС;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/480/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики; Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "УЕБГРАУНД" ЕООД
 • Ответник(ници): "НЕТ ИНФО" АД; "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД
Дата на публикуване: 29.11.2019 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-761-27.06.2019
 • Дата на решение: 27.06.2019 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „ФЕЙС КОНСУЛТ“ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „КАБЛЕ СИСТЕМС“ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „КРИСТИ 91“ ЕООД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1081/2017
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): „ФЕЙС КОНСУЛТ“ ЕООД; „КАБЛЕ СИСТЕМС“ ЕООД; „КРИСТИ 91“ ЕООД
Дата на публикуване: 03.07.2019 г.

DOC
5     Решение № АКТ-1247-01.11.2018
 • Дата на решение: 01.11.2018 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение();
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1080/2017
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "МАСТЪР - ПИК" ЕАД; "СТЕЛИТ - 1" ЕООД; "Н. ЛАЗАРОВ" ЕООД
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

DOC
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (97)] Следваща > Последна >>