Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
Намерени са общо 94 решения, определения и разпореждания.
1     Решение № АКТ-761-27.06.2019
 • Дата на решение: 27.06.2019 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „ФЕЙС КОНСУЛТ“ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „КАБЛЕ СИСТЕМС“ ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - „КРИСТИ 91“ ЕООД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1081/2017
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): „ФЕЙС КОНСУЛТ“ ЕООД; „КАБЛЕ СИСТЕМС“ ЕООД; „КРИСТИ 91“ ЕООД
Дата на публикуване: 03.07.2019 г.

DOC
2     Решение № АКТ-1247-01.11.2018
 • Дата на решение: 01.11.2018 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение();
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1080/2017
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "МАСТЪР - ПИК" ЕАД; "СТЕЛИТ - 1" ЕООД; "Н. ЛАЗАРОВ" ЕООД
Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

DOC
3     Решение № АКТ-619-05.06.2018
 • Дата на решение: 05.06.2018 г.
 • Произнасяне: налага имуществена санкция() - ИВЕНТАС ЕООД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/360/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): ИВЕНТАС ЕООД
Дата на публикуване: 13.06.2018 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-448-19.04.2018
 • Дата на решение: 19.04.2018 г.
 • Произнасяне: одобрява поети задължения и определя срок за изпълнението им() - "ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД; прекратява производството() - "ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/634/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД
Дата на публикуване: 03.05.2018 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-447-19.04.2018
 • Дата на решение: 19.04.2018 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - ИВЕНТАС ЕООД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/360/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): ИВЕНТАС ЕООД
Дата на публикуване: 30.04.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (94)] Следваща > Последна >>