Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-30-14.01.2021
  • Дата на решение: 14.01.2021 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - КОНСОРЦИУМ "АРХИТЕКТУРНО БЮРО АВАНГАРД" ООД - "МЕРДЖ СТУДИО" ЕООД; друго(Възлага на община Стара Загора да заплати на жалбоподателя разноски ) - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА; друго(Оставя без уважение искането на възложителя за разноски) - КОНСОРЦИУМ "АРХИТЕКТУРНО БЮРО АВАНГАРД" ООД - "МЕРДЖ СТУДИО" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/802/2020
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "АРХИТЕКТУРНО БЮРО АВАНГАРД" ООД - "МЕРДЖ СТУДИО" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 21.01.2021 г.

PDF ODF