Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1054-17.12.2020
  • Дата на решение: 17.12.2020 г.
  • Произнасяне: друго(приема становище относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници) ;
  • Правно основание: чл. 28 от ЗЗК ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/808/2020
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 22.12.2020 г.

PDF ODF