Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-972-19.11.2020
  • Дата на решение: 19.11.2020 г.
  • Произнасяне: друго(НАСОКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРЪЖНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Вид производство: -
  • Предмет/подпредмет: -
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 24.11.2020 г.

PDF ODF