Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-504-18.06.2020
  • Дата на решение: 18.06.2020 г.
  • Произнасяне: друго(приема становище относно Проект на годишен доклад на КРС за 2019 г.) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/363/2020
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
  • Инициатор(и): КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА /КРС/
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 19.06.2020 г.

PDF ODF