Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-431-28.05.2020
  • Дата на решение: 28.05.2020 г.
  • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Образува производство за проучване на евентуално извършено нарушение по глава VІІ от ЗЗК от страна на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД) ;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; гл. 7 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/342/2020
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): "БТВ МЕДИЯ ГРУП" ЕАД
Дата на публикуване: 03.06.2020 г.

DOC