Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-409-28.05.2020
  • Дата на решение: 28.05.2020 г.
  • Произнасяне: установява неизпълнение на решение на КЗК и налага имуществена санкция() - „ТАКСИ МАКСИМ” ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/818/2019
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): „ТАКСИ МАКСИМ” ЕООД
Дата на публикуване: 01.06.2020 г.

PDF ODF