Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-833-18.07.2019
  • Дата на решение: 18.07.2019 г.
  • Произнасяне: налага имуществена санкция() - "НЕК" ЕАД / "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/121/2015
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): "ХАОС ИНВЕСТ - 1" ЕАД
  • Ответник(ници): "НЕК" ЕАД / "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 23.07.2019 г.

PDF ODF