Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-466-11.04.2019
  • Дата на решение: 11.04.2019 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(преписката на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно решение или действие в съответствие с разпоредбите на закона и изложените в настоящото решение мотиви) - ОБЩИНА ХАРМАНЛИ; друго(Възлага разноски.) - ОБЩИНА ХАРМАНЛИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за възлагане на разноски.) - ОБЩИНА ХАРМАНЛИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за възлагане на разноски.) - „АКВА-3“ ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/221/2019
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ТЕА - СТ" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.

PDF ODF