Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-134-31.01.2019
  • Дата на решение: 31.01.2019 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 34 от ЗЗК) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; постановява незабавно изпълнение(по т. 2) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; друго(разпорежда в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да го огласи в два национални ежедневника) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК) - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; възлага направените в производството разноски() - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/390/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД
  • Ответник(ници): "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Дата на публикуване: 04.02.2019 г.

PDF ODF