Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1253-05.11.2018
  • Дата на решение: 05.11.2018 г.
  • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(във връзка с чл.91, ал.1 и чл.27 от ЗЗК) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/982/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 05.11.2018 г.

PDF ODF