Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-412-19.04.2018
  • Дата на решение: 19.04.2018 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК) - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД; постановява прекратяване на нарушението() - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД; постановява незабавно изпълнение() - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК) - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД; възлага направените в производството разноски(по чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/40/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "О`КЕЙ СУПЕРТРАНС" АД
  • Ответник(ници): "О.К. СУПЕРСТАРС" ЕООД
Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

DOC