Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-404-05.04.2018
  • Дата на решение: 05.04.2018 г.
  • Произнасяне: налага имуществена санкция() - СДРУЖЕНИЕ "МУЗИКАУТОР";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/141/2017
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): БНР /БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО/
  • Ответник(ници): СДРУЖЕНИЕ "МУЗИКАУТОР"
Дата на публикуване: 18.04.2018 г.

PDF ODF