Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1476-14.12.2017 Решение № АКТ-1476-14.12.2017
  • Дата на решение: 14.12.2017 г.
  • Произнасяне: налага имуществена санкция() - "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" АД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/305/2013
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики; Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" АД; ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕАД; ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД; ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИИСТ ЮРЪП ЕАД; "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД; "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД; ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД; ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД; ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД; "ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД; "ЕНЕРГО -ПРО ПРОДАЖБИ" АД; АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ; ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ; ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ ЕАД; "ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА" ЕООД
Дата на публикуване: 21.12.2017 г.

PDF ODF