Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1454-14.12.2017
  • Дата на решение: 14.12.2017 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/597/2017
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД“ ЕАД; "МОБИЛТЕЛ" ЕАД
Дата на публикуване: 19.12.2017 г.

PDF ODF