Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-596-01.06.2017
  • Дата на решение: 01.06.2017 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(в частта за обособена позиция 4) - СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"; оставя жалбата без уважение() - "ЕП КОНСУЛТ" ЕООД; друго(възлага на възложителя да заплати разноски на "Пи Ес Пи" ЕООД) - "ПИ ЕС ПИ" ЕООД; друго(възлага на възложителя да заплати разноски на "НСК София" ЕООД) - "НСК СОФИЯ" ЕООД; друго(оставя без уважение искането за разноски на ЕП Консулт) - "ЕП КОНСУЛТ" ЕООД; друго(оставя без уважение искането за разноски на ДЗЗД "ЦЕРБ- Артис ЕООД") - ДЗЗД "ЦЕРБ ЕАД- АРТИС ЕООД";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/105/2017
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ПИ ЕС ПИ" ЕООД; "ЕП КОНСУЛТ" ЕООД; "НСК СОФИЯ" ЕООД
  • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.

PDF ODF