Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-318-28.03.2017
  • Дата на решение: 28.03.2017 г.
  • Произнасяне: друго(Мерки по 75, ЗЗК) - "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД; друго(Мерки по 75, ЗЗК) - "ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД; друго(Мерки по 75, ЗЗК) - "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД; друго(Мерки по 75, ЗЗК) - "ПЕТРОЛ" АД; друго(Мерки по 75, ЗЗК) - "НИС ПЕТРОЛ" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/98/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
  • Инициатор(и): КЗК
  • Ответник(ници): "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД; "РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ" АД; "ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД; "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД; "ПЕТРОЛ" АД; "НИС ПЕТРОЛ" ЕООД; "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ"
Дата на публикуване: 29.03.2017 г.

DOC