Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-228-28.02.2017
  • Дата на решение: 28.02.2017 г.
  • Произнасяне: друго(приема становище относно Проект на ЗИД на Закона за храните) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/914/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
  • Инициатор(и): НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 07.03.2017 г.

PDF ODF