Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 11.01.2017 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ТРАНСМОДАЛ" ООД;
  • Правно основание: чл. 85, ал. 6, т. 2, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-2617-14.12.2016
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "ТРАНСМОДАЛ" ООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
Дата на публикуване: 11.01.2017 г.