Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-365-26.05.2016
  • Дата на решение: 26.05.2016 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 37а от ЗЗК) - "СИМЕНС" ЕООД; възлага направените в производството разноски() - "СИМЕНС" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 37а, ал. , т. , б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/106/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
  • Инициатор(и): "БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ"ООД
  • Ответник(ници): "СИМЕНС" ЕООД
Дата на публикуване: 01.06.2016 г.

PDF ODF