Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-989-22.12.2015
  • Дата на решение: 22.12.2015 г.
  • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Разрешава придобиване на контрол от страна на „Вива Телеком (Люксембург)“, Люксембург върху ИнтерВ Инвестмънт С.а. р.л., Люксембург и неговите дъщерни предприятия) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/689/2015
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): ВИВА ТЕЛЕКОМ С.А., ЛЮКСЕМБУРГ
  • Ответник(ници): -
  • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на публикуване: 08.01.2016 г.

DOC