Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-864-04.11.2015
  • Дата на решение: 04.11.2015 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК) - "ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ" АД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК) - БЛЕК ЧЕРИ С.А.;
  • Правно основание: гл. 7 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/379/2015
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): "ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ" АД; БЛЕК ЧЕРИ С.А.
Дата на публикуване: 12.11.2015 г.

PDF ODF