Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-862-04.11.2015
  • Дата на решение: 04.11.2015 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК) - ТВ НЕТ ЕООД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1 от решението) - ТВ НЕТ ЕООД; постановява незабавно изпълнение(по т. 2 от решението) - ТВ НЕТ ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА направените по производството разноски.) - ТВ НЕТ ЕООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „ТВ НЕТ“ ООД за възлагане на разноски.) - ТВ НЕТ ЕООД;
  • Правно основание: чл. 35, ал. 2, т. , б. ; чл. , ал. , т. , б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/437/2015
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "НЕТ 1" ЕООД
  • Ответник(ници): ТВ НЕТ ЕООД
Дата на публикуване: 16.11.2015 г.

PDF ODF