Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-850-04.11.2015 Решение № АКТ-850-04.11.2015
  • Дата на решение: 04.11.2015 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КОМЕРС ПРОЕКТ"ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/547/2015
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "КОМЕРС ПРОЕКТ"ЕООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
Дата на публикуване: 10.11.2015 г.

PDF ODF