Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-467-03.06.2015
  • Дата на решение: 03.06.2015 г.
  • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - "БТК" АД - БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД; постановява незабавно изпълнение() - "БТК" АД - БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1156/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "БТК" АД - БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД
  • Ответник(ници): -
  • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на публикуване: 08.06.2015 г.

PDF ODF